YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Ysgol Sul Penyparc

 

Mae Ysgol Sul, Capel y Bedyddwyr, Penyparc, yn Ysgol Sul fach sydd a dosbarth i'r Plant a'r Ifanc. Dewch i ymuno a ni. Gallwch gael gwybodaeth am y lleoliad, amser, ac yn y blaen drwy ddewis "Ein Ysgol Sul Ni" o'r fwydlen uchod.

 

Gallwch gael peth o'r hanes diweddaraf ar ein tudalen Newyddion.

 


 

Nodyn - mae'r wefan hon yn cael eu diweddaru ar y foment ac efallau y cewch ambell i gyswllt sydd ddim yn gweithio. Ymddiheiriwn am hyn a gofynwn i chi ddod nôl yn y dyfodol agos i weld beth sydd wedi eu ychwanegu. Rhowch wybod os oes rhywbeth ddim yn gweithio. Diolch.

Bwrdd y Cymun

 

Mae nawr yn amser meddwl am drip yr haf i blant yr Ysgol Sul ac aelodau eraill y capel. Mae un cynyg am leoliad i fynd iddo wedi dod i fewn yn barod, sef fferm siocoled Pemberton's. Fe fydd hwn, ac unrhyw gynyg arall yn cael eu drafod ar ôl yr oedfa a'r Ysgol Sul yn ystod mis Mehefin.

 

Fe gynhaliwyd Cymanfa Ganu "Bedyddwyr Aberteifi a'r Cylch" ar Dydd Sul, Ebrill 18, 2010. Fe oedd oedfa'r plant yn y bore am 10, ac oedfa'r oedolion yn yr hwyr am 6. Mi oedd plant bach o gapeli Penyparc a Siloam, y Ferwig, yn cymeryd rhan.

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth