YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Gair/Geiriau Mewn Adnod neu Bennill

 

Fe fydd yr wybodaeth yma yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd, felli dewch nôl eto.

 

Dyddiad

Ysgol Sul y Plant

Ysgol Sul yr Oedolion

Gair/Geiriau Mewn Adnod neu Bennill

Amser yr Oedfa

Digwyddiad

Medi
6
2

-

Dafad / Oen

2
-
Medi
13
2

-

Dafad / Oen

2
-
Medi
30
2

-

Duw

2
-
Medi
27
2

-

Duw

2
-
Hydref
4
2

-

Bugail

2
-
Hydref
11
2
-
Bugail
Hydref
18
2
-
Bara
Hydref
15
2
-
Bara
Tachwedd
1
2
-
Tachwedd
8
2
-
Tachwedd
15
2
-
Tachwedd
22
2
-
Tachwedd
29
2
-

 

 

Hoff Adnodau Plant Bach -

a fyddau yn addas ar gyfer yr wythnosau yma:

Wele Oen Duw

Duw Cariad Yw

Yr Arglwydd Yw Fy Mugail

Myfi Yw Bara'r Bywyd

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Adnodau

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth