YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Adnoddau

 

Rydym yn defnyddio pob math o adnoddau pan yn gwneud ein gwaith, wedi eu casglu o bob math o lefydd.

 

Yr adnodd mwyaf pwysig sydd gennym yw'r Beibl.

 

Ynghyd a'r Beibl Cymraeg Newydd rydym yn defnyddio llawer i wahanol lyfr sydd yn cynnwys storiau'r Beibl ar gyfer plant. Un lle da i fynd am adnoddau i gynorthwyo gyda gwaith yr Ysgol Sul yw'r "Cyngor Ysgolion Sul".

 

Mae syniadau ar gyfer gwaith yn dod allan o bob math o lyfrau. Rydym yn edrych yn rheoliadd mewn siopiau llyfrau lleol i weld beth sydd yn newydd, ac hefyd yn edrych ar y We ar wefannau crefyddol (megis Beibl Dot Net a WWW.BEIBLCYMRAEG.COM) a rhai sydd yn gwerthu llyfrau (megys In Association with Amazon.co.uk.)

 

Mae hefyd yn ddiddorol edrych ar wefannau enwadau a chapeli eraill.

 

Rydym wedi casglu lluniau wedi eu torri allan o gylchgronnau, lluniau mae aelodau wedi eu tynnu gyda camera, lluniau mae'r plant wedi arlunio, "clip art" sydd yn dod gyda meddalwedd sydd ar ein cyfrifiaduron, "clip art" o wefannau sydd yn gadael i chi ddefnyddio'u gwaith am ddim (megis http://www.awesomeclipartforeducators.com) ac yn y blaen, er mwyn darlunio ein gwaith.

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ein Ysgol Sul Ni : Adnoddau

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth