YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Codi Arian

 

Rydym yn codi arian er mwyn cael nwyddau ar gyfer gwaith yr Ysgol Sul, nwyddau ac anrhegion amser y Nadolig, gwibdaith yn yr haf, ac yn y blaen.

 

Rydym hefyd yn codi arian ar gyfer rhai elisennau.

 

 

Gwerthi Cardiau

Pob hyn a hyn mae cardiau o waith llaw ar gael ar werth gan yr athrawes yn ystod amser yr Ysgol Sul a'r oedfa. Mae canran o'r arian a ddaw i fewn yn mynd at waith yr Ysgol Sul.

 

Gallwch weld enghreifftiau o'r math o gardiau sydd ar gael drwy glicio yma.

 

 

Casgliad

Rydym yn gwneud casgliad ym mhob Ysgol Sul pryd mae pob aelod yn rhoi ychydig at waith yr Ysgol Sul fel y gallent.

 

 

Cynllun "Associate" Amazon

Mae cynllun gan yr wefan "Amazon" ble maen't yn rhoi arian i bobl/grwpiau sydd yn rhedeg gwefannau, os ydynt yn rhoi cysylltiadau ar eu gwefannau i nwyddau ar wefan In Association with Amazon.co.uk ac yna fod pobl sydd yn clicio trwodd yn prynu nwyddau. Mae cysylltiadau felly i'w gael mewn mannau ar y wefan hon ble mae Amazon yn gwerthi nwyddau rydym wedi defnyddio yn ein gwersi.

 

 

Potel Casgli Newid Man

Mae potel i'w gweld nghyntedd y capel, neu yn y festri, er mwyn i un rhywun sydd am roi i fewn ychydig o'u newid man, sef ceiniogau, dwy geiniogau, pum ceiniogau, ac yn y blaen. Mae casglu arian man fel yma yn rhoi siawns i hyd yn oed yr ifancaf fod yn rhan o’r casgliad drwy roi ceiniog neu ddau i fewn. Mae'r arian a gesglid yn y ffordd yma yn cael ei ddanfon i ffwrdd at Mudiad Cenhadu y Bedyddwyr (BMS).

 

Yn dilyn y drychuneb a ddigwyddodd ar y 26ain Rhagfyr, 2004, pan drawodd ton fawr y tsunami nifer o wledydd gan achosi marwolaethau a dinistr ofnadwy, fe benderfynwyd agor y fotel yn y cyntedd yn syth. Er fod ddim arian mawn yn y fotel teimlwyd fod pob ceiniog yn cyfrif ac fe ddanfonwyd siec i ffwrdd i'r BMS, sydd a chysylltiadau a rhai o'r gwledydd a effeithiwyd.

 

Mae bron yn byd agor y botel unwaith eto felli chwiliwch allan eich newid man i rhoi i fewn ynddi.

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ein Ysgol Sul Ni : Codi Arian

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth