YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Ble? a Pryd?

 

Mae Penyparc yn Ngheredigion ar y ffordd fawr
i'r gogledd i Aberteifi.

 

Map Lleoliad

Cliciwch ar leoliad y capel i weld llun ohono

Rhan amlaf mae ein Ysgol Sul yn cymryd lle am 2 o'r gloch (ag eithrio pan fod rihyrsal, Cymanfa Ganu, Oedfa Flynyddol, Oedfa Nadolig, neu Gwyliau'r Haf).

 

Mae holl aelodau'r Ysgol Sul yn ymgynull yn y Capel i ddechrau cyn i'r plant fynd allan i'r festri i gael eu gwers.

 

Pan fod oedfa hefyd am 2 o'r gloch mae pawb yn ymgynyll i'r oedfa yn gyntaf, yna, ar ôl yr emyn gyntaf, mae y plant yn dweud eu hadnodau cyn mynd allan i'r festri i gael eu gwers.

 

Yr arferiad oedd i Ddosbarth yr Oedolion gwrdd yn dilyn yr oedfa pan fod oedfa am 2 ond nid yw'r oedolion wedi cael gwers ers peth amser nawr. Rhowch wybod os ydych am i'r dosbarth ail ddechrau gwrdd.

 

Mae rhestr o'r amseroedd, geiriau i'w chwilio mewn adnodau, digwyddiadau arbennig, ac yn y blaen, i'w cael ar y dudalen "Gwybodaeth i'w nodi".

 

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ein Ysgol Sul Ni : Ble? a Pryd?

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth