YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Gwybodaeth i'w Nodi

 

Fe fydd yr wybodaeth yma yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd, felli dewch nôl eto.

Dyddiad

Ysgol Sul y Plant

Ysgol Sul yr Oedolion

Gair/Geiriau Mewn Adnod neu Bennill

Amser yr Oedfa

Digwyddiad

Medi
6
2

-

Dafad / Oen
2
-
Medi
13
2

-

Dafad / Oen
2
-
Medi
30
2

-

Duw
2
-
Medi
27
2

-

Duw

2
-
Hydref
4
2

-

Bugail

2
-
Hydref
11
2
-
Bugail
Hydref
18
2
-
Bara
Hydref
15
2
-
Bara
Tachwedd
1
2
-
Tachwedd
8
2
-
Tachwedd
15
2
-
Tachwedd
22
2
-
Tachwedd
29
2
-

Swyddogion

 Arolygydd yr Ysgol Sul :

 Miss Gwyneth M. George
 Is-Arolygydd yr Ysgol Sul :

 Mrs Gwyneth Jones

 Athrawes Dosbarth y Plant a'r Ifanc :

 Miss Gwyneth M. George

 

Rhowch Wybod i Ni

 

Os ydych am gysylltu a ni ynglyn a'r Ysgol Sul neu'r wefan hon gallwch wneud hynny drwy glicio isod i ddanfon E-bost

Neu drwy ddod i'n gweld yn y capel neu'r festri ar y Sul.


Nodiadau i'w Darllen


Os ydych am chwilio am adnodau fe allau y llyfrau yma fod o gymorth:

Gallwch cael gafael ar y rhain, ynghyd a llawer o lyfrau eraill sydd yn ymwneud a Christnogaeth, mewn rhai siopiau sydd yn gwerthu llyfrau Cymraeg neu ar-lunell ar safleoedd megys :

In Association with Amazon.co.uk

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ein Ysgol Sul Ni : Gwybodaeth i'w Nodi

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth