YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Llunell Amser

 

Dyddiad / Blwyddyn

Digwyddiad

  Bedyddwyr y gymdogaeth yn cynnal eu gwasanaethau mewn tai-annedd megys Ffermdy Wernynad, gan fynd un tro i un ty a thro arall i dy rhywun arall. Yr aelodau ym mynd i oedfaon cymun yng Nghilfowyr a Blaenwaun.
1750 Cychwynwyd yr achos ym Mhenyparc o dan y Fam Eglwys Cilfowyr.
1769 Adeiladwyd gapel bach ym Mhenyparc ar y safle presennol.
1780 Corffolwyd yr Eglwys (fe wnaeth Mr J. James, CM, nodi yn 1934 fod y dyddiad yma yn anghywyr ac mae yn 1799 y digwyddodd)
1799 Corffolwyd yr Eglwys (dyma, yn ôl yr hyn a wnaeth Mr J. James, CM, ysgrifennu yn 1934, yw'r dyddiad iawn, ac nid fel yr oedd yn y dyddiadur ar y pryd)
1800

Gweinidog cyntaf y capel, sef y Parch. William Richards yn cael eu urddo.

 

Roedd yn byw mewn tyddyn o'r enw Llainycwm (sydd nawr yn adfeilion ac nid y ty o'r un enw sydd gyfagos yn awr) ac mi oedd yn bedyddio yn yr afon Mwldan gerllaw i'w dy.

1802 (yr ail Fawrth, Mercher a Iau o Fehefin) Cymanfa Orllewinol yn cwrdd ym Mhenyparc gyda'r Parch. Christmas Evans yn cymryd rhan blaenllaw.
1809 Helaethwyd y capel bychan. Adeiladwyd un oedd ag oriel iddi a grysiau yn mynd lan i'r oriel o'r tu allan.
1825 Cymanfa Orllewinol yn cwrdd ym Mhenyparc eto.
1836 Marwolaeth y Parch. William Richards yn 66 oed.
1838 Adeuladwyd yr addoldu presennol. Tra bu'r adeuladu yn mynd ymlaen fe gynhaliwyd yr oedfaon mewn pabell fawr mewn cae cyfagos. Canhwyllau oedd yn goleuo'r capel gyda "chandelier" fawr yn hongian o'r nenfwd yng nghanol y capel.
  Y Parch. William Roberts yn dod yn weinidog ar y capel.
1845

Sefydlu y Parch. John Lloyd yn weinidog ar y capel.

 

Roedd yn cadw ysgol ddyddiol am rhai blynyddoedd yn y capel.

1850 Y Parch. John Lloyd yn gadael Penyparc i gymryd galwad arall.
1851 (Mehefin 10fed a 11eg) Cymanfa siroedd Caerfyrddin a Cheredigion yn cael eu chynnal ym Mhenyparc.
1853 Y Parch. William Roberts yn dod nôl yn weinidog ar Benyparc am yr ail dro.
1860 Y Parch. William Roberts yn bedyddio 25 un bore dydd Sul yn yr afon gerllaw.
1867 Codwyd ysgoldy yn berthynol i'r capel.
1871 Ymddeoliad y Parch. William Roberts.
1872 Y Parch. Thomas Phillips yn dod yn weinidog ar y capel.
1874 Marwolaeth y Parch. William Roberts yn Aberystwyth.
1879 Ordeinio y Parch. John Richards yn weinidog ym Mhenyparc.
1882 (Mehefin 20fed ac 21ain) Cymanfa Caerfyrddin a Cheredigion yn cyfarfod ym Mhenyparc.
1891 Y Parch. John Richards yn gadael Penyparc.
1893 Y Parch. W. T. Francis yn dod yn weinidog ar Benyparc.
1897 Y Parch. W. T. Francis yn gadael Penyparc.
1897 ? Aelodau'r Ysgol Sul
1899 Y Parch D. Bassett yn dod yn weinidog
  Dosbarth y Gwragedd
1900 Adeiladwyd dy ar gyfer y gweinidog.
  Codwyd cyntedd newydd i'r capel.
  Gwnaed bedyddfan newydd mewn lle pwrpasol wrth ochr yr afon Mwldan ger Felinfach.
   
1912 Ymadawodd y Parch. D. Bassett ar ôl gweinidogaeth lewyrchus.
1920 Y Parch. Gwyn Bowen yn dod yn weinidog
1922 Bu farw y Parch. D. Bassett
  Dosbarth y Bechgyn
1924 Y Parch. Gwyn Bowen yn gadael Penyparc.
1924 (Medi) Y Parch. S. B. Samuel yn dod
1925 (Mawrth) Y Parch. S. B. Samuel yn marw yn 35 mlwydd oed.
  Trefnwyd i oleuo'r capel a'r festri ar gynllun gwell a mwy boddhaol.
   
   
   
1930 (Awst) Ordeiniwyd y Parch. D. Haydn Bevan yn weinidog ym Mhenyparc.
   
  Adnewyddwyd yr addoldy.
1934 (Mehefin 11, 12 a 13) Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion yn cyfarfod ym Mhenyparc
1936 Dosbarth y Merched
1938 Cwrdd Cwartar
1947 10 yn cael eu bedyddio yn y fedyddfan yn Felinfach.
1949

Bedyddiwyd 7 o fechgyn.

Trydan yn cael eu rhoi yn y capel.

   
   
   
1954 (Agoriad Dydd Mercher, Hydref 27) Adeuladu ac agor y Festri Newydd
1955 (Tachwedd 16) Dathlu chwarter canrif yn y weinidogaeth Y Parch. D. Haydn Bevan
1957 Undeb Bedyddwyr Cymru
1959 (neu 1960) Dosbarth y Merched
   
   
1968 Ymddeoliad Y Parchedig David Haydn Bevan
1969 (Tachwedd 12) Dathlu Daucanmlwyddiant yr Achos ym Mhenyparc
1970 (Ebrill 14 a 15) Sefydlu Y Parchedig Idris Hughes yn weinidog
1973 (Ebrill 24) Marwolaeth Y Parch. D. Haydn Bevan
1973 (Medi 5) Cyfarfod uno Eglwysi Bedyddwyr Siloam, Ferwig a Blaenwenen ag Eglwys Penyparc
1976 (Mehefin 7, 8 a 9) Sefydlu y Parchedig J. George Elias yn weinidog ar Benyparc ac hefyd Blaenwenen a Siloam.
   
   
   
   
   
  Oedfa Urdd y Seren Fore ym Methania
   
1982 (Mai 14) Ymddeoliad y Parchedig James George Elias
   
   
1983 (Gorffennaf 20) Gwibdaith yr Ysgol Sul - "Mystery Tour" - Arfordir Sir Benfro, gan gynnwys Melin Trefin a Porthgain
1983 (Rhagfyr) Oedfa Nadolig y Plant a'r Ifanc
   
1985 (Gorffennaf 28) Bedyddio tri
   
   
   
1987 (Mehefin) Oedfa Flynyddol y Plant a'r Ifanc
1987 (Haf) Bedyddio pedwar
1988 (Haf) P.Y.S.P. 1
1988 Dathliau 150 mlynedd ers adeiladu yr adeilad presennol
1988 (Hydref) P.Y.S.P. 2
1988 (Nadolig) P.Y.S.P. 3
1988 (Nadolig) Parti Nadolig
1989 (Pasg) P.Y.S.P. 4
1989 (Mehefin) P.Y.S.P. 5
1989 (Gorffennaf) Gwibdaith yr Ysgol Sul - St Ffagan. Sglodion yng Nghastellnewydd Emlyn.
1989 (Haf) P.Y.S.P. 6
1989 (15fed Medi) Aelodau yn mynd i Rali'r Ysgolion Sul a rhai o'r Ysgol Sul yn mynd ymlaen i gael ein gwobr am wneud y cywaith 1988-89
1989 (Hydref) P.Y.S.P. 7
1990 (Ebrill) Cymanfa Ganu ym Methseida, Llandidoch gyda rhai o aelodau ifanc Penyparc yn gwneud eitemau.
1990 (Mehefin) P.Y.S.P. 8
1990 (Gorffennaf) Dosbarthiadau yr Ysgol Sul
1990 Gwibdaith yr Ysgol Sul - Techniquest, Caerdydd a Bari. Sglodion yng Nghaerfyrddyn.
1990 (Haf) P.Y.S.P. 9
  Anrhydeddu Organyddion
1991 (Chwefror) P.Y.S.P. 10
1991 (Mehefin) P.Y.S.P. 11
1991 Gwibdaith yr Ysgol Sul - Taith Ddirgel - Ty Ddewi, Solfach, Saundersfoot.
1991 (Haf) P.Y.S.P. 12
1991 (Tachwedd) Taith o amgylch rhai gwledydd y byd ar ffyrf sioe sleidiau.
1991 (Rhagfyr) P.Y.S.P. 13
1992 (Mehefin) P.Y.S.P. 14
1992 Gwibdaith yr Ysgol Sul - Porthgain a Saundersfoot.
1992 (Haf) P.Y.S.P. 15
1992 (Rhagfyr) P.Y.S.P. 16
1993 (Mehefin) P.Y.S.P. 17
1993 (Haf) P.Y.S.P. 18
1993 (Nadolig) P.Y.S.P. 19
1994 (Chwefror) P.Y.S.P. 20
1994 (Mehefin) P.Y.S.P. 21
1994 (Haf) P.Y.S.P. 22
1995 (Ionawr) P.Y.S.P. 23
  Medal i Mr Stephen Davies am ei Ffyddlondeb i'r Ysgol Sul
1995 (Mehefin) P.Y.S.P. 24
1995 Gwibdaith yr Ysgol Sul - Oakwood, Sir Benfro, a Saundersfoot. Sglodion yn Nhreletert.
1995 (Haf) P.Y.S.P. 25
1996 (Ionawr) P.Y.S.P. 26
1996 (Mehefin) P.Y.S.P. 27
1996 (Haf) P.Y.S.P. 28
1997 (Ionawr) P.Y.S.P. 29
1997 (Mehefin) P.Y.S.P. 30
1997 Gwibdaith yr Ysgol Sul - Folly Farm, Begelly, a Saundersfoot. Sglodion yn Nhreletert
1997 (Medi) P.Y.S.P. 31
1998 (Ionawr) P.Y.S.P. 32
1998 (Mehefin) P.Y.S.P. 33
1998 Gwibdaith yr Ysgol Sul - Aberystwyth, Ceredigion, a'r trên bach i Bontarfynach. Sglodion yn Aberaeron
1998 (Medi) P.Y.S.P. 34
1998 (Rhagfyr) Oedfa a Parti Nadolig
1999 (Ionawr) P.Y.S.P. 35
1999 (Mawrth) Dydd Gwyl Ddewi
1999 (Mehefin) Oedfa Flynyddol y Plant
1999 (Mehefin) P.Y.S.P. 36
1999 (Medi) P.Y.S.P. 37
2000 (Ionawr) P.Y.S.P. 38
2000 (Mehefin) Oedfa Flynyddol y Plant
2000 (Mehefin) P.Y.S.P. 39
2000 (Medi) P.Y.S.P. 40
   
2004 (Mehefin) Oedfa Flynyddol
2004 (Tachwedd) Dathliad - 50 mlynedd y festri ac ail agor wedi adnewyddi
2005 (Medi) P.Y.S.P. 41
2006 (Ebrill) Cymanfa Ganu Bedyddwyr Aberteifi a'r cylch 2006
   
   

 

 

Nodyn:

Mae yn anodd cofio yn gwmws pryd y digwyddodd rhai pethau, yn enwedig pethau fel tripiau Ysgol Sul yn mynd i wahanol fannau. Os ydych yn meddwl fod rhai dyddiadau yn anghywyr, neu os oes gennych chi luniau neu bapurau eraill a allau lenwi allan yr wybodaeth sydd yn cael eu rhoi yma, danfonwch nhw i fewn os gwelwch yn dda.

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Llunell Amser

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth