YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Hanes

 

Dyddiadau'r CapelMae hanes Bedyddwyr yn Penyparc yn hynnach na'r capel. Arferai'r Bedyddwyr cynnar addoli mewn tai annedd yn y cylch, a hyn a barodd i Eglwys Cilfowyr, mam Eglwys Penyparc, gychwyn achos yn y pentref yn 1750. Tua'r un amser daeth yma nifer o aelodau o Flaenywaun hefyd.

 

Codwyd y capel cyntaf yn 1769 a 'rydym ni yma o hyd!

 


 

  • Darllenwch y dudalen Cywaith Lluniau Hanesyddol i wybod syt y dechreuwyd gasglu'r hanes yma at ei gilydd.
  • Gallwch weld syt y defnyddiodd dau o'n aelodau ifanc yr wybodaeth drwy ddarllen eu Cyweithiau Ysgol.
  • Gallwch weld crynodeb o hanes y capel, ynghyd a dolennu i wybodaeth pellach, drwy fynd i'r Llunell Amser.
  • Ac fe allwch ddarllen peth o'r hanes o'r cwarter canrif diwethaf yn rhifynnau o Bapur Ysgol Sul Penyparc.

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth