YSP Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

 

 

Os ydych yn cael problem i weld neu defnyddio'r fwydlen uchod am unrhyw rheswm fe allwch weld rhestr o holl dudalennau'r wefan trwy glicio yma.

Papur Ysgol Sul Penyparc - P.Y.S.P.

 

Rhifyn 1PYSP 34Fe ddechreuwyd ddosbarthu'r rhifyn cyntaf o Bapur Ysgol Sul Penyparc nôl yn Haf 1988 fel ffordd o rhannu gwybodaeth am yr hyn oedd yn mynd ymlaen yn yr Ysgol Sul a hysbysebu digwyddiadau oedd ar ddigwydd, yngynhyd a rhoi rhai storiau o'r Beibl a posau wedi eu selio arnynt. Dwy ochr A4, du a gwyn,wedi plygu yn hanner i wneud taflen A5 pedair ochrog oedd y rhifyn cyntaf.

 

Dros y blynyddoedd fe ddatblygodd i bapur sawl tudalen A4 mewn lliw, gyda syniadau yn dod i fewn wrth yr aelodau ynglyn â'r hyn oeddent am weld yn ymddanos.

 

PYSP 35Roedd y rhifynau cyntaf yn cael eu rhoi at ei gilydd drwy deipio allan yr erthyglau a'u glido i'r copi "master", cyn i lungopiau cael eu gwneud i'w dosbarthu. Golyga hyn nad oedd ffeil electroneg ar gael o'r rhai cynnar ac felli aethpwyd ati yn ddiweddar i sganio i fewn y rhifynnau cynnar er mwyn gwneud yn siwr y byddau copiau ar gael pe digwyddau unrhywbeth i'r copiau "master". Roedd ffeiliau electroneg rhai o'r rhai mwy diweddar hefyd wedi mynd yn llygredig ac felli bu rhaid sganio y rheini i fewn hefyd.

 

Mae'r dogfennau electroneg yn awr wedi safio fel ffeiliau .pdf ac ar gael ar y wefan yma os oes unrhyw un a diddordeb mewn edrych nôl ar yr ugain mlynedd diwethaf.

 

(NODYN - nid yw'r cyfan wedi eu dodi lan eto, ond mae'r broses yn parhau a gobeithir gorffen y broses o fewn y flwyddyn.

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Hanes : Papur Ysgol Sul Penyparc : P.Y.S.P. 0?

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth