YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Ein Ysgol Sul Ni

 

Festri

Y Festri ar iddi cael eu adnewyddu yn 2004

Rydym yn falch eich bod wedi galw i fewn i'n gwefan. Mae yn llawn o wybodaeth am waith ein Ysgol Sul. Gallwch weld lleoliad ein Ysgol Sul drwy fynd i'r dudalen "Ble? a Pryd?" a gwybodaeth megis y gair i gael gafael ynddo mewn adnod ar gyfer dechrau'r Ysgol Sul ar y dudalen "Gwybodaeth i'w Nodi".

 

Fe allwch ddarllen ychydig am bethau sydd wedi bod yn mynd ymlaen gyda aelodau'r Capel a'r Ysgol Sul yn ddiweddar drwy fynd i'n tudalen Newyddion.

 

Rydym bob amser y chwilio am syniadau newydd ar gyfer gwaith yr Ysgol Sul, ac hefyd ffyrdd o godi arian ar gyfer nwyddau i'w defnyddio wrth wneud y gwaith ac ar gyfer ein gwibdaith flynyddol ac ambell i ddigwyddiad ac elisen arall. Os oes gennych chi unrhyw syniadau, cysylltwch a ni.

 

Os ydych am gysylltu a ni fe allwch ddod i'n gweld yn ystod Oedfaon ac Ysgol Sul ar Dydd Sul, neu ein E-bostio drwy glico yma ->

 

Mae'r wefan yma wedi ei chynllunio gan Arolygydd yr Ysgol Sul ac athrawes dosbarth y plant a'r ifanc, Miss Gwyneth M. George, gyda peth syniadau a chymorth wrth y plant.

Gallwch chi gael gwefan eich hunain drwy clicio isod a dewis yr un cyflenwr a ni :

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ein Ysgol Sul Ni

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth