YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Rhestr Tudalennau

 

Cartref    
Ein Ysgol Sul Ni Ble? a Pryd?  
  Gwybodaeth i'w Nodi

Nodiadau am y Wefan

   

FfĂ´nau Symudol

   

Diogelwch Aelodau

  Newyddion  
  Adnodau - Gair/Geiriau Mewn Adnod neu Bennill  
 

Adnoddau

 
  Codi Arian  
     
Hanes Cywaith Lluniau Hanesyddol  
  Cyweithiau Addysg Grefyddol Ysgol  
  Llunell Amser  
    Cymanfa Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion yn cyfarfod ym Mhenyparc
    Dosbarth y Merched
    Cwrdd Cwartar
    10 yn cael eu bedyddio yn y fedyddfan yn Felinfach
   

Bedyddiwyd 7 o fechgyn.

    Trydan yn cael eu rhoi yn y capel.
    Adeuladu ac agor y Festri Newydd
    Undeb Bedyddwyr Cymru 1957
    Dathliad - 50 mlynedd y festri ac ail agor wedi adnewyddi
    Gwnaed bedyddfan newydd mewn lle pwrpasol wrth ochr yr afon Mwldan ger Felinfach
    Cymanfa Ganu Bedyddwyr Aberteifi a'r cylch 2006
    Dathlu chwarter canrif yn y weinidogaeth Y Parch. D. Haydn Bevan
    Parti Nadolig 1988
    Bedyddio pedwar 1987
    Bedyddio tri 1985
    Oedfa Nadolig y Plant a'r Ifanc 1983
    Gwibdaith yr Ysgol Sul - "Mystery Tour" 1983
    Ymddeoliad y Parchedig James George Elias
    Sefydlu y Parchedig J. George Elias yn weinidog ar Benyparc
    Cyfarfod uno Eglwysi Bedyddwyr Siloam, Ferwig a Blaenwenen ag Eglwys Penyparc
    Sefydlu Y Parchedig Idris Hughes yn weinidog
    Dathlu Daucanmlwyddiant yr Achos ym Mhenyparc
    Dosbarth y Merched 1959
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Papur Ysgol Sul Penyparc P.Y.S.P. 1
    P.Y.S.P. 2
  P.Y.S.P. 3
    P.Y.S.P. 4
    P.Y.S.P. 5
    P.Y.S.P. 6
    P.Y.S.P. 7
    P.Y.S.P. 8
    P.Y.S.P. 9
    P.Y.S.P. 10
    P.Y.S.P. 11
    P.Y.S.P. 12
    P.Y.S.P. 13
    P.Y.S.P. 14
    P.Y.S.P. 15
    P.Y.S.P. 16
    P.Y.S.P. 17
    P.Y.S.P. 18
    P.Y.S.P. 19
    P.Y.S.P. 20
    P.Y.S.P. 21
    P.Y.S.P. 22
    P.Y.S.P. 23
    P.Y.S.P. 24
    P.Y.S.P. 25
    P.Y.S.P. 26
    P.Y.S.P. 27
    P.Y.S.P. 28
    P.Y.S.P. 29
    P.Y.S.P. 30
    P.Y.S.P. 31
    P.Y.S.P. 32
    P.Y.S.P. 33
    P.Y.S.P. 34
    P.Y.S.P. 35
    P.Y.S.P. 36
  P.Y.S.P. 37
    P.Y.S.P. 38
    P.Y.S.P. 39
    P.Y.S.P. 40
    P.Y.S.P. 41
     

 

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Rhestr Tudalennau

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth